Polityka Cookie

Zapraszam do Niewątpliwie Finansowania („strona internetowa”, „nasza”, „my” lub „nas”). Niniejszy Plan Prywatności Osobistej („Polityka Prywatności Osobistej”) ma na celu określenie naszych praktyk dotyczących informacji, które możemy gromadzić od Ciebie, gdy korzystasz z witryny internetowej, sposobów, w jakie możemy wykorzystywać takie informacje, a także dostępne opcje i prawa.

TWOJE UPOWAŻNIENIE

WCHODZĄC NA WITRYNĘ INTERNETOWĄ, ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, W TYM ZBIERANIE I OBCHODZENIE SIĘ Z SWOIMI INDYWIDUALNYMI DANEMI (ZDEFINIOWANYMI PONIŻEJ) W PRZYPADKU, ŻE ZDECYDOWASZ OFEROWAĆ TAKIE STANY ZJEDNOCZONE. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKIKOLWIEK WARUNKIEM PRZEDSTAWIONYM TUTAJ, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ ​​DOSTĘPU LUB KORZYSTAĆ Z WITRYNY INTERNETOWEJ.

Uwaga: nie jesteś prawnie zobowiązany do dostarczania nam jakichkolwiek Informacji Indywidualnych. W ten sposób uznajesz i zgadzasz się, że przekazujesz nam Dane osobowe z własnej woli. W związku z tym zgadzasz się, że możemy gromadzić i wykorzystywać takie Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz wszelkimi odpowiednimi przepisami i politykami.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY OD NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW?
Informacje nieosobowe: Niezidentyfikowane i niemożliwe do zidentyfikowania szczegóły dotyczące Użytkowników, które mogą zostać nam udostępnione lub zebrane natychmiast podczas korzystania przez nich ze strony internetowej. Takie Dane Nieosobowe nie pozwalają nam zidentyfikować osoby, od której zostały zebrane, i składają się głównie z informacji technicznych i zagregowanych informacji o użytkowaniu, które nie są powiązane z możliwą do zidentyfikowania osobą, takich jak identyfikacja oraz system operacyjny przeglądarka internetowa, wersja na smartfona, wersja systemu operacyjnego, czas korzystania z witryny internetowej, zadanie „strumienia kliknięć” Klienta, język klawiatury itd. konkretne lub może z przystępnymi inicjatywami lub wraz z dodatkowymi informacjami, do których mamy dostęp, umożliwiają rozpoznanie konkretnego lub mogą mieć osobisty lub wrażliwy charakter. Takie Indywidualne Informacje, które są przez nas gromadzone, zawierają następujące rodzaje informacji: adres IP, identyfikator narzędzia, dane osobowe podane w związku z korzystaniem ze strony internetowej, składające się z imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu.

Nie zbieramy od Ciebie żadnych danych osobowych ani powiązanych z Tobą bez Twojej zgody, którą uzyskuje się między innymi poprzez aktywną akceptację Warunków, a także Planu Prywatności.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE O NASZYCH UŻYTKOWNIKACH?

Gromadzimy informacje za pośrednictwem korzystania ze strony internetowej. Innymi słowy, jesteśmy świadomi korzystania przez Ciebie z Witryny, a także możemy gromadzić, gromadzić i zapisywać dane dotyczące takiego korzystania, w tym poprzez wykorzystanie plików „cookie” i innych nowoczesnych technologii śledzących, jak opisano bardziej szczegółowo w Strefie 7 wymienionej poniżej.
Zbieramy dane, które podajesz nam dobrowolnie. Na przykład gromadzimy indywidualne dane, które dobrowolnie podajesz, gdy korzystasz z Witryny lub dzwonisz do nas.
DLACZEGO ZBIERAMY INFORMACJE O NASZYCH UŻYTKOWNIKACH?

W celu zapewnienia i obsługi naszej Witryny i powiązanych rozwiązań.
Wyświetlanie lub wysyłanie do Ciebie materiałów reklamowych i marketingowych, a także podstawowych i zindywidualizowanych treści internetowych i reklam.
Aby móc dostarczać, a także ulepszać Serwis, oferować Użytkownikom pomoc technologiczną oraz wsparcie.
Aby wysyłać Ci aktualizacje, powiadomienia, powiadomienia, wiadomości, a także dodane informacje dotyczące Witryny, a także odpowiednie rozwiązania.
Do tworzenia zbiorczych danych statystycznych, a także różnych innych zbiorczych informacji i/lub różnych innych ostatecznych informacji nieosobowych, z których my i/lub nasi partnerzy serwisowi moglibyśmy skorzystać w celu prowadzenia i ulepszania naszej strony internetowej i oferują również powiązane rozwiązania.
Aby postępować zgodnie z odpowiednimi wytycznymi lub zasadami i/lub opiniami lub sprzeciwiać się zgodnym z prawem procedurom wobec nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych.
UPOWAŻNIONE PODSTAWY DO ZBIERANIA INFORMACJI O NASZYCH UŻYTKOWNIKACH

Gromadzimy, a także przetwarzamy Twoje dane dotyczące funkcji określonych w tym planie, w oparciu o co najmniej jedną z poniższych prawnie uzasadnionych podstaw:
Za Twoją zgodą: Prosimy o zawarcie umowy na przetwarzanie Twoich danych w określonych celach i możesz wycofać swoją autoryzację w dowolnym momencie. Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczanie spersonalizowanych treści i reklam za pomocą plików cookies;
Uzasadnione interesy: Przetwarzamy Twoje dane dla naszych prawdziwych pasji, stosując odpowiednie zabezpieczenia, które chronią Twoją prywatność. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane w celu znalezienia, ochrony przed oszustwami, nadużycia, ochrony, wykorzystania, możliwości lub problemów technicznych z naszymi rozwiązaniami, ochrony przed oszustwami, ochrony przed nimi lub ich rozwiązywania w inny sposób, ochrony przed naruszeniem swobód obywatelskich, budowy lub bezpieczeństwa naszych mieszkań. lub nieruchomości komercyjnych, naszych klientów lub ogółu społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo; Egzekwowanie roszczeń prawnych, w tym dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń niniejszego Planu ochrony prywatności; w celu przestrzegania i/lub spełnienia naszej odpowiedzialności zgodnie z odpowiednimi przepisami

niami, polityką, wytycznymi, wymaganiami branżowymi, a także potrzebami umownymi, procesem prawnym, wezwaniem do sądu lub żądaniem rządu, a także naszymi Warunkami świadczenia usług.

GDZIE PRZECHOWUJEMY INDYWIDUALNE DANE OSOBOWE?

Informacje dotyczące Klientów z pewnością będą zachowywane, przetwarzane i zapisywane przez nas, a także przez naszych autoryzowanych współpracowników i usługodawców w USA, a także, co niezbędne, w zabezpieczonej chmurze, udostępnianej przez naszego zewnętrznego dostawcę usług.

Chociaż przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych w powyższych jurysdykcjach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twoim domu lub miejscu, należy pamiętać, że my, nasi współpracownicy, a także nasza firma, która przechowuje lub udoskonala Twoje dane osobowe w naszym imieniu, jesteśmy zobowiązani do ich ochrony a także chronione, zgodnie z niniejszym Planem Prywatności, a także wymogami rynku, bez względu na rodzaj niższych wymagań prawnych, które mogą być stosowane na ich terytorium.

Niniejszym wyrażasz zgodę na powierzchnię magazynową oraz przekazanie danych w sposób opisany powyżej.

KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE O KLIENTACH I DLACZEGO?

Możemy udostępniać Twoje Indywidualne Informacje stronom trzecim (lub w inny sposób zezwalać im na dostęp do nich) tylko zgodnie z obyczajami i okolicznościami:
Aby spełnić wszelkie odpowiednie przepisy, wytyczne, procesy prawne, wezwania sądowe lub wnioski rządowe, ilekroć nasze firmy uważają w dobrej wierze, że są prawnie zobowiązane do udostępniania takich informacji
W celu narzucenia niniejszej Polityki Prywatności i Warunków Korzystania, polegającej na zbadaniu potencjalnych jej wykroczeń
Aby wykryć, zatrzymać lub w inny sposób zająć się oszustwami, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi
Aby reagować na prośby o wsparcie Osoby
Reagowanie na twierdzenia, że ​​dane połączeń lub jakiekolwiek inne wyłączne lub wyłączne dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) osoby trzeciej zostały faktycznie wykorzystane, opublikowane lub przekazane bez jej zgody lub jako rodzaj nękania
W celu ochrony praw, budynku lub bezpieczeństwa osobistego i ochrony nas, naszych Użytkowników lub ogółu społeczeństwa
Gdy przechodzimy jakąkolwiek zmianę w kontroli, polegającą na zastosowaniu łączenia, nabywania lub kupowania całości lub znacznej części jej aktywów
Gromadzenie, przechowywanie i/lub przetwarzanie Danych Osobowych Klientów za pośrednictwem naszego akredytowanego dostawcy zewnętrznego, jak przewidziano poniżej, który może znajdować się poza Izraelem (na przykład: Google Analytics, Amazon Web Solutions, Hotjar) Tacy dostawcy zewnętrzni mogą uzyskać lub w inny sposób mieć dostęp do Indywidualnych Informacji naszych Użytkowników, w zależności od każdego z ich szczególnych obowiązków i celów w ułatwianiu, a także ulepszaniu naszej strony internetowej, a także powiązanych rozwiązań, w szczególności w celu umożliwienia usług organizowania w chmurze, dostarczania zindywidualizowanych treści, a także reklam, analizy funkcjonalności a także korzystanie z naszej Witryny. jak również może używać go tylko do takich celów
Na podstawie Twojej wyraźnej zgody przed ujawnieniem.

Aby uniknąć niepewności, możemy udostępniać zanonimizowane lub pozbawione elementów identyfikacyjnych informacje jakiejkolwiek innej stronie trzeciej, według własnego uznania.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES I INNYCH NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MONITOROWANIA

Korzystamy ze szczególnego nadzoru oraz śledzenia nowoczesnych technologii, w tym dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę. Te nowoczesne technologie są wykorzystywane w celu regularnego utrzymywania, oferowania, a także ulepszania naszej strony internetowej oraz w celu zapewnienia lepszych doświadczeń naszym Klientom. Na przykład technologie te pozwalają nam: (i) śledzić wybory naszych Klientów, a także potwierdzone sesje, (ii) chronić naszą stronę internetową poprzez wykrywanie nieprawidłowych zachowań, (iii) określać problemy techniczne, a także zwiększać ogólną wydajność naszej strony internetowej , (iv) tworzyć i śledzić analizy, a także (v) dostarczać ukierunkowane reklamy, które są znacznie bardziej dostosowane do Ciebie w oparciu o Twoje działania związane z przeglądaniem, a także przypuszczalną stopę zainteresowań i śledzenie wydajności reklam (Aby dowiedzieć się więcej na temat tą metodą kliknij ten link: http://www.aboutads.info/choices/).

Zapoznaj się z naszym Planem dotyczącym plików cookie pod adresem: …

Dowiedz się więcej o swoich wyborach, a także o tym, jak zrezygnować ze śledzenia nowoczesnych technologii:

Aby usunąć lub zablokować wszelkiego rodzaju technologie śledzenia, zapoznaj się z lokalizacją „Pomoc” w swojej przeglądarce internetowej, aby uzyskać dodatkowe wskazówki, lub możesz również zrezygnować z innowacji monitorowania stron trzecich, postępując zgodnie ze wskazówkami oferowanymi przez każdą firmę zewnętrzną w swoim osobistym planie prywatności podanym lub przechodząc do www.youronlinechoices.eu. Należy jednak pamiętać, że usunięcie którejkolwiek z naszych nowoczesnych technologii śledzących lub wyłączenie monitorowania nowoczesnych technologii w przyszłości może uniemożliwić dostęp do określonych obszarów lub funkcji naszej witryny lub może w inny sposób negatywnie wpłynąć na obsługę klienta.

NIELETNI

Aby korzystać z naszej strony, musisz mieć więcej niż szesnaście lat (16 ). Nie gromadzimy świadomie Danych osobowych od osób niepełnoletnich poniżej szesnastego (16) roku życia i nie chcemy tego robić. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dowodu przestarzałego na dowolnym etapie, aby upewnić się, że

możemy sprawdzić, czy osoby niepełnoletnie poniżej szesnastego (16) roku życia nie korzystają ze strony internetowej.

SZCZEGÓŁY BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy wytyczne branżowe, a także plany, aby zagwarantować bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników, zmniejszyć niebezpieczeństwa wynikające z utraty danych i uniknąć niezatwierdzonego wykorzystania jakiegokolwiek rodzaju takich danych. Żaden środek nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa informacji.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Gromadzone przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane w celu świadczenia Państwu naszych usług, a także przestrzegania odpowiednich przepisów i ustaw. Następnie usuwamy je z naszych systemów lub anonimizujemy je bez dodatkowego powiadomienia.

Jeśli wycofasz swoją zgodę na doprecyzowanie Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów (inne niż w zakresie, w jakim takie informacje w całości lub w części są zgodne z jakimikolwiek odpowiednimi wytycznymi lub regulacjami i/lub opiniami lub bronią się przed zgodne z prawem procedury przeciwko nam lub naszym współpracownikom).

AKTUALIZACJA, UZYSKIWANIE KOPII LUB USUWANIE POSZCZEGÓLNYCH DANYCH

Jeśli właściwe dla Ciebie prawo przyznaje Ci takie prawa, możesz poprosić o dostęp, prawo lub usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych w naszych systemach. Możesz dodatkowo poprosić o weryfikację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, możesz zażądać od nas uaktualnienia, poprawienia lub usunięcia nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji. Możesz również poprosić o wstrzymanie, korzystając z dowolnego rodzaju Danych osobowych, których dokładności się sprzeciwiasz, podczas gdy my potwierdzamy prawdziwość tych informacji.

Z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, możesz również być uprawniony do uzyskania Danych osobowych, które nam bezpośrednio przekazałeś (z wyłączeniem danych, które otrzymaliśmy z różnych innych źródeł) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego układzie i mogą zasługiwać na przesłać te dane na dodatkową uroczystość.

Jeśli chcesz wypracować którąś z tych swobód obywatelskich, skontaktuj się z nami pod adresem: contact@walletelectrum.org. Podczas obsługi tych wniosków możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji Twojej tożsamości, a także Twojej prośby. Należy pamiętać, że na żądanie usunięcia danych osobowych możemy zachować takie informacje w całości lub w części, aby zastosować się do wszelkich obowiązujących wytycznych lub regulacji i/lub reakcji lub zapobiec zgodnym z prawem postępowaniu przeciwko nam lub naszym współpracownikom

Aby dowiedzieć się, czy prawa te odnoszą się do Ciebie oraz w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z prywatnością osobistą, możesz skontaktować się z regionalnym organem ochrony danych, jeśli masz problemy dotyczące Twoich praw zgodnie z lokalnymi przepisami.

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI OSOBISTEJ

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej polityki w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony. Z pewnością powiadomimy Cię o istotnych zmianach niniejszego Planu Prywatności poprzez przekształcenie łącza internetowego do Polityki prywatności osobistej w Witrynie internetowej. Tak znaczące modyfikacje z pewnością zadziałają siedem (7) dni po umieszczeniu takiego powiadomienia na naszej stronie internetowej. W przeciwnym razie wszelkie inne modyfikacje niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z określoną datą „Ostatniej zmiany”, a dalsze korzystanie z Witryny po dacie Ostatniej aktualizacji będzie oznaczało akceptację i zgodę na związanie się tymi zmianami.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności, jej interpretacja oraz wszelkie roszczenia i spory z nią związane podlegają prawu państwa Izrael, bez względu na jego zasady prawa karnego. Wszelkie takie roszczenia i spory zostaną wniesione, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na ich postępowanie i rozstrzygnięcie wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji z siedzibą w Tel Awiwie w Izraelu.

Niniejsza Polityka prywatności została napisana w języku angielskim i dla Twojej wygody może zostać przetłumaczona na inne języki. Jeżeli przetłumaczona (inna niż angielska) wersja niniejszej Polityki prywatności jest w jakikolwiek sposób sprzeczna z wersją angielską, pierwszeństwo mają postanowienia wersji angielskiej.

JAKIEŚ PYTANIA?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania (lub komentarze) dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres: contact@conceptualblog.com, a my postaramy się odpowiedzieć w rozsądnym terminie.

Share to friends
Conceptual blog