Zwierząt
10 imponujących świecących w ciemności zwierząt
Bioluminescencja, czyli zdolność żywych organizmów do emitowania światła, jest jednym z najbardziej imponujących zjawisk naturalnych na świecie. Zwierzęta, które mają szczęście mieć tę niesamowitą funkcję, używają jej nie tylko do demonstracji, ale także do wykonywania różnych funkcji biologicznych, takich jak maskowanie, odstraszanie drapieżników lub komunikacja.
Conceptual blog